Naša Zgodba

Ker se je težka zgodovinska pot primorskih beguncev vse bolj namerno pozabljala se je Stanislav Bensa (sin očeta iz Goriški Brd in mame Kraševke) odločil za sklic skupščine vseh potomcev teh ljudi in organizacijo društva.

Zbrali smo se 20. 2. 2010 v vaškem domu na Pince Marofu. Proti pričakovanju je bila udeležba zelo visoka, nekaj nad 70. Na tej ustanovni skupščini smo z glasovanjem izvolili predsednika društva z upravnim odborom ter sprejeli statut društva.

Društvo je bilo brez vseh sredstev. Pomoč je ponudila takratna predsednica KS Pince Marof in Benica. Sama je poiskala evropski razpis za ohranitev podeželja, pripravila prijavo z nekaj ključnimi točkami:

1. Ohranitev spomina in običajev na naše prednike

2. Spoznavanje rojstnih krajev naših prednikov

3. Izgradnja muzeja, spominske hiše naših prednikov

4. Izdaja knjige o zgodovinski poti in begunstvo

Untitled-MUZEJ
Untitled-bbb

Začetek gradnje muzeja

Z izgradnjo muzeja smo takoj pričeli. Vaški mojster je izdelal leseno ogrodje muzeja in streho, vse ostalo smo naredili s prostovoljnim delom. Stanislav Bensa pa je pričel s pisanje knjige in jo v pičlih treh mesecih tudi končal. V pomoč pri pisanju mu je bil babičin dnevnik in pripovedovanje takrat še živeče matere. Knjigo je avtor podaril v last našemu društvu.

Ob 10. obletnici društva  smo izdali bilten v katerem so navedene vse aktivnosti, ki smo jih v društvu načrtovali in izpeljali v teh letih.

Izdaja prvih knjig

Ker je prva knjiga zajela obdobje od leta 1915, ko se je zgodil izgon in internacija naših prednikov pa do ponovne internacije leta 1942, je g. Bensa, ko je v roke dobil pesmarico od Agneze Papež  napisane v internaciji Šarvar, predložil društvu, da se zbrano gradivo natisne pod naslovom USODA NAŠIH DNI. V knjigi je zapisanih tudi nekaj pričanj še takrat živečih taboriščnikov iz istega taborišča. Tudi ta knjiga je last društva. Prav tako je društvo ob 100 letnici primorsko – kraške kolonije Benica izdalo še tretjo knjigo pisca Stanka Bensa z naslovom BENICA – NOVI DOM. Vas je nastala 1922 leta. V knjigi je opisana zgodovina in trpljenje, katerega so izkusili ljudje, ki so se priselili sem. Politika jih je uporabila za svoje cilje. Po Trianonski pogodbi je Prekmurje postalo del Slovenije. Bilo je potrebno utrditi državno mejo. S kom drugim, kot z najbolj zavednimi Slovenci, primorskimi begunci. Naselili so jih tik ob meji, na poplavno področje, katero domačini niso hoteli, med same madžarske vasi in pozabili na njih. Le primorska in kraška trma je botrovala temu, da so ostali in obstali. Borili so se in dokazovali lokalni skupnosti, da so vredni zaupanja, vendar jih lokalna skupnost ni sprejela. To so pokazali leta 1942, ko so vseh pet primorskih in istrskih kolonij izgnali v taborišče Šarvar na Madžarskem. Leta 1945 so se vrnili v izropane in požgane domove. Ponovno se je pokazala njihova trdoživost. Ponovno so izgradili vas in začeli v novi skupnosti končno normalno življenje. Benica je spomenik trdoživosti, pokončnosti in spoštovanju svojega jezika in korenin.

Zadnji stavek v tej knjigi je : »Naj bo enkrat dovoljeno, da vsak živi svobodno in v miru, da se vsak izraža v svojem jeziku in goji svojo kulturo. Meje naj bodo odprte in naj združujejo in spodbujajo raznolikost in naj nikoli ne bo vojn in siromaštva« (S. Bensa).

knjiga

NAŠE KNJIGE

MINEŠTRIJADA

Primorska mineštra je enolončnica, kjer uporabimo sezonsko zelenjavo, dodamo testenine, lahko tudi riž. Kuharski mojstri pravijo, da bi morala biti v mineštri vsaj ena vrsta stročnic. Ko imamo na vrtu svežo zelenjavo, potem dodamo seveda stročji fižol ali svež grah. V mineštro moramo nujno dodati tudi kakšen paradižnik, za boljši okus pa tudi malo prekajene slanine. Mineštro z Istrskega območja se kuha počasi, sestavljena je iz sezonskih živil, za bogatenje okusa pa se kuha skupaj s pršutovo kostjo, kosom pancete ali suhimi svinjskimi rebri. Najbolj znane mineštre so bobiči (mineštra iz koruznega zrnja), paštafažoj (mineštra iz fižola in testenin) in jota (iz kislega zelja).

Lani smo že poskusili s kuhanjem brezmesne mineštre in nam je dobro uspela. Zato je naša želja, da bi kuhanje mineštre postala naša stalnica, naša vsakoletna osrednja prireditev, ki bo potekala vsako 3. soboto v juniju. Na prireditvi bodo prisotni Primorci, s katerimi že imamo splete vezi in Istrani, za katere si prizadevamo vzpostaviti več stikov, tudi na tak način. Oboji imajo seveda več izkušenj s pripravo mineštre saj jo kuhajo pogosteje kot pri nas. Ekipe iz bližnjih krajev se bodo v kuhanju poskusile morda z manj izkušnjami, pa z enakim žarom in voljo. Povabljeni bodo tudi iz drugih krajev Slovenije in držav Madžarska (Porabja), Italija (Trst, Furlanija), BIH in iz Hrvaške (Međimurja, Istra). Tako bo naša Mineštrijada meddržavna.

Za vsako ekipo, ki se bo prijavila na tekmovanje v kuhanju mineštre se bo pripravilo sestavine za kuhanje. Prav tako bomo pripravili kurišče, drva, posodo za kuhanje in vse kar je potrebno za dobro izvedbo projekta. Končni izdelek, torej skuhana mineštra bo ocenjena s strani kuharjev (prizadevamo si, da bi za ocenjevalca dobili kakšnega od Masterchef-ov ali priznanega kuharja pri nas), sam prostor posamezne ekipe pa s strani dekoraterjev ali oblikovalcev. Želimo si, da bi prireditev dobro uspela in privabila čim več obiskovalcev v naš konec, ki je v kotu Slovenije in meji na Madžarsko in Hrvaško. S to prireditvijo želimo obogatiti turistično ponudbo v občini Lendava.

Izkušnje s kuhanjem je društvo že imelo v preteklih letih. Organizirana je bila primorska kuhinja, naslednje leto istrska in tudi prekmurska kuhinja. Vsakokrat smo se predstavili z značilnimi jedmi določene pokrajine. Skupaj z društvom žena smo izvajali delavnice, kjer se je pripravljalo določene jedi značilnih za posamezni letni čas. Npr. koline pozimi in priprava ocvirkov, krvi, krvavic, pečenic, bržole, pršuta, zaseke, masti. Skuhali smo kislo zelje ali kislo repo.  Ob pustu se je cvrlo krofe,  miške, fritule. Poleti kuhanje mineštre, polente, njokov, pečenih jabolk in drugih jedi domačinov.

VODSTVO DRUŠTVA

UO društva Primorci in Istrani v Prekmurju:
Nataša Tomšić, predsednica
Vladimir Radikon, namestnik predsednika
Vanda Kovač, tajnica
Marta Ferletič, blagajničarka
Ivan Krpan, član
Miran Pahor, član
Tone Bensa, član
Jože Pamič, član
Jože Gabršček, član